Welkom bij Stichting Epic Youth!

Stichting Epic Youth voorziet in de online dimensie van het jongerenwerk. Met jonge, moderne jongerenwerkers en vrijwilligers ontplooien wij activiteiten gericht op het digitaal engageren, empoweren en trainen van jongeren.

Blue Whale Challenge

Hoor jij ook steeds vaker over de 'Blue Whale Challenge'? Hebben vrienden het erover of wordt je zelf lastig gevallen? Chat dan met ons via de site of via social media! Wij kunnen je uitleggen waarom het nep is en je gerust stellen!

No Shank Campagne

Er speelt landelijk enorm veel de laatste tijd omtrent verschillende opstootjes en zelfs dodelijke slachtoffers, soms gekoppeld aan 'Drill Rap', soms aan ander zinloos geweld. Wij maken samen met alle andere jongerenwerkers in Nederland een vuist tegen dit geweld! Wil jij hierover praten of discussiëren, je bent altijd welkom bij ons!

De online wereld is in de digitale samenleving een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de leefwereld van veel jongeren. Het grootste gedeelte van de jongeren besteedt meer dan 3 uur per dag aan hun smartphone en voor een deel van de jongeren is dat zelfs 6 uur. 32% van de jongeren geeft aan continue online contact te hebben, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (2019).  Gedurende de periode van lockdown en de verminderde sociale activiteiten als gevolg van de COVID-19 crisis is dit verder toegenomen.

Deze ontwikkelingen brengen kansen en risico’s voor jongeren met zich mee. De vindplaats van jongeren verandert van voornamelijk de straat, naar digitaal. Het verandert ook de manier waarop jongeren sport en spel beleven. Dit verandert ook de communicatie en werkrelatie met jongeren en de manier waarop jongeren beïnvloed en begeleid kunnen worden door jongerenwerkers. Aansluiten bij hun online leefwereld is daarom essentieel om jongeren te blijven bereiken en te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Epic Youth is toonaangevend in het organiseren van game evenementen en andere digitale activiteiten om in deze behoefte te voorzien. In nauwe samenwerking met onze doelgroep worden de evenementen georganiseerd en uitgevoerd, waarbij jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor het invullen van vrijwel alle taken, hierbij ondersteund door ervaren professionals.

Kijk voor meer informatie op deze pagina en leer ons team kennen, onze activiteiten en onze doelen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons via het formulier op deze website of via onze social media kanalen. Hopelijk zien we je terug bij één van onze evenementen!