Vind ons online

Epic Youth: de digitale reis samen met jonge geesten

Over ons

De online wereld is in de digitale samenleving een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de leefwereld van veel jongeren. Het grootste gedeelte van de jongeren besteedt meer dan 3 uur per dag aan hun smartphone en voor een deel van de jongeren is dat zelfs 6 uur. 32% van de jongeren geeft aan continue online contact te hebben, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (2019). Gedurende de periode van lockdown en de verminderde sociale activiteiten als gevolg van de COVID-19 crisis is dit verder toegenomen.

Deze ontwikkelingen brengen kansen en risico’s voor jongeren met zich mee. De vindplaats van jongeren verandert van voornamelijk de straat, naar digitaal. Het verandert ook de manier waarop jongeren sport en spel beleven. Dit verandert ook de communicatie en werkrelatie met jongeren en de manier waarop jongeren beïnvloed en begeleid kunnen worden door jongerenwerkers.

Aansluiten bij hun online leefwereld is daarom essentieel om jongeren te blijven bereiken en te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Epic Youth is toonaangevend in het organiseren van game evenementen en andere digitale activiteiten om in deze behoefte te voorzien. In nauwe samenwerking met onze doelgroep worden de evenementen georganiseerd en uitgevoerd, waarbij jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor het invullen van vrijwel alle taken, hierbij ondersteund door ervaren professionals.