Vind ons online

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van gebruikers van onze website en die van de deelnemers aan onze activiteiten. Graag informeren wij u via deze Privacy Verklaring over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over u als gebruiker van onze website en als deelnemer aan onze activiteiten. Door gebruik te maken van de website van Epic Youth, gaat u akkoord met de inhoud van deze Privacy Verklaring. Daarnaast vragen wij u bij inschrijving voor onze activiteiten actief toestemming voor verwerking van noodzakelijke gegevens van de deelnemers aan onze activiteiten. Hierbij passen wij het principe van dataminimalisatie toe en verzamelen dus niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten.

Wat verzamelen wij?

Via onze website verzamelen wij diverse gegevens van bezoekers van onze website, zoals de bronurl, browsertype, gegevens die de browser van een bezoeker van onze website meestuurt, de duur van het bezoek op onze website, het klikgedrag van een bezoeker etc. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Hiernaast verzamelen wij IP-adressen, maar ook deze informatie zal niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Het is derhalve mogelijk om onze website anoniem te bezoeken en op die manier meer over Stichting Epic Youth en de producten en diensten Stichting Epic Youth te weten te komen. 

Via het inschrijfformulier verwerken wij diverse gegevens van deelnemers voor de organisatie en uitvoering van onze activiteiten, zoals voornaam, achternaam, nickname, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uw (persoons)gegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven, het uitoefenen van relatiebeheer, het uitvoeren van activiteiten ter vergroting van het klantenbestand van Stichting Epic Youth, het verzamelen van informatie en het uitvoeren van statistische analyses over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van de website. Daarnaast verzamelen wij diverse (persoons)gegevens die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren en de werking ervan te optimaliseren. In het kort verzamelen we de gegevens om de volgende redenen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening en activiteiten.
  • Stichting Epic Youth analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van activiteiten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Stichting Epic Youth volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze activiteiten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Stichting Epic Youth neemt in geen geval besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Epic Youth) tussen zit.

De (persoons)gegevens die u invult op het Inschrijfformulier worden verwerkt om de volgende redenen:

  • U te kunnen identificeren als deelnemer en voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten.
  • Te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor deelname aan onze activiteiten.
  • U de gewonnen prijzen te kunnen toesturen. 
  • Met u als deelnemer te kunnen communiceren over onze activiteiten.
  • Statistisch onderzoek onder de deelnemers. 

Wat doen wij met uw gegevens?

Indien u ons uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt via de website, dan zullen wij deze persoonsgegevens enkel gebruiken ten behoeve waarvan u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt. Wij bewaren de van u ontvangen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Epic Youth blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Stichting Epic Youth bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Epic Youth en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@epicyouth.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Epic Youth. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Epic Youth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@epicyouth.nl

Cookies

We zijn verplicht om u te informeren over en u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website https//epicyouth.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die door de website bij een later bezoek eveneens kan worden uitgelezen.

Stichting Epic Youth maakt op zijn website gebruik van zogenoemde functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies en soortgelijke technieken. Wij en derden maken gebruik van deze cookies en technieken op onze website om informatie te verzamelen en statistische analyses uit te voeren over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van de website. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en de werking hiervan te blijven optimaliseren.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid en een overzicht van de cookies en technieken die wij gebruiken kunt u dit privacy- en cookiestatement raadplegen.

Wat zijn cookies?

Een groot deel van de door Stichting Epic Youth via de website verzamelde gegevens, wordt verzameld door het gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Stichting Epic Youth maakt op deze website gebruik van:

·      Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze worden gebruikt voor:

·      Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen.

·      Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina.

·      Het opslaan van voorkeuren.

·      Het opsporen van misbruik van onze website door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

·      Analytische cookies: Deze cookies dienen ertoe het gebruik van onze website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit kan worden verbeterd. In dit kader maakt Stichting Epic Youth gebruik van Google Analytics. De verkregen gegevens in dit kader worden overgebracht naar deze partij. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics.

·      Tracking cookies: Deze cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag van bezoekers te identificeren op de website van Stichting Epic Youth en andere websites. In dit kader maakt Stichting Epic Youth gebruik van Google AdWords en Google Analytics. De verkregen gegeven worden overgebracht naar deze partij. Lees hier het privacybeleid van Google.

Hyperlinks

Op onze website hebben wij een aantal hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, YouTube en LinkedIn. Indien u de websites van deze derden bezoekt, zal het privacy- en cookiebeleid van deze websites van toepassing zijn op uw bezoek aan deze websites.

Rechten

Indien wij uw persoonsgegevens, dan heeft u verschillende rechten ten aanzien van deze persoonsgegevens. U heeft het recht om u tot ons te wenden met een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om u te verzetten tegen iedere verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Epic Youth. Voornoemde rechten kunt u uitoefenen door schriftelijk (per post of e-mail) contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Stichting Epic Youth

Stichting Epic Youth
info@epicyouth.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiestatement te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.